fbpx

Pelet

gamauf pelet

Pelet

Pelet je stisnuta piljevina, u drugim riječima, komprimirana vlakna drveta s jako malom količinom vode (8% vode za razliku od 15% nađeno u drvu starom 18 mjeseci) koje daju odličnu efikasnost. Za razliku od sječenog drva, koje ima efikasnost između 80%-85%, ili iverje, sa normalnog drva (5.3kW/sat za razliku od 4.4kW/sat običnog drva).

Gamauf Pelet je proizvod koji se dobije isključivo prešanjem pod velikim tlakom piljevine i strugotina suhog visoko kaloričnog drveta a bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava. Proizvodi se od hrasta, bukve, jasena, graba, topole, lipe i dr. Cilindričnog su oblika, kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1% pepela. Zbog oblika i veličine vrlo lako se transportiraju, jednostavno se pune ložišta peći koje koristimo za zagrijavanje naših domova. U potpunosti zadovoljavaju visoke ekološke standarde čime nam omogućavaju kvalitetniji život ne ugrožavajući okoliš i prirodu. Kilogram peleta može proizvesti oko pet kilovat sati toplinske energije. Količina energije koju dobivamo izgaranjem 2 kg peleta jednak je litri loživog ulja. Osim energetske uštede, peleti su i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliku je drvo koristilo prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2.

Energetska vrijednost : 4,9 kW/kg
2 kg peleta = 1 litra ulja za loženje
1 m3 peleta = 320 litara ulja za loženje
težina peleta 1 m3 = cca. 640 kg
ostatak sagorijevanja : 1% pepel

Trenutno se peleti nalaze na akciji, a možete ih naručiti ovdje : https://tvim-tonkovic.hr/proizvod/peleti-15-kg/